Lirik Lagu Daerah Jawa Tengah Lir Ilir

Lirik Lagu Daerah Jawa Tengah Lir Ilir

Lir ilir lir ilir
Tandure wong sumilir
Tak ijo royo royo
Tak sengguh panganten anyar

Cah angon cah angon
Penekna blimbing kuwi
Lunyu lunyu penekna
Kanggo mbasuh dodotira

Dodotira dodotira
Kumintir bedah ing pinggir
Dondomana jrumatana
Kanggo seba mengko sore

Mumpung padang rembulane
Mumpung jembar kalangane
Sun suraka surak hiyo

Lirik Lagu Daerah Jawa Tengah Lir Ilir